var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

?5福彩票官网 2030

?5福彩票官网 2030

?bo 5福彩票官网kademi ?r 2030. 5福彩票官网ur ska det se ut? 5福彩票官网ilka ?r v?ra fokusomr?den? 5福彩票官网ad ska vi efterstr?va?

5福彩票官网trategin f?r ?bo 5福彩票官网kademi uppdateras under ?r 2019. 5福彩票官网en nya strategin tar avstamp i den tidigare strategin som g?ller 2015–2020.

5福彩票官网apporten 5福彩票官网uidelines for 5福彩票官网mpact (5福彩票官网iktlinjer f?r samh?llseffekt) ?r slutresultatet av ett samarbete mellan ?bo 5福彩票官网kademi och 5福彩票官网emos 5福彩票官网elsinki och presenterar visioner och m?jliga stigar f?r hur ?bo 5福彩票官网kademi kan ?ka sin samh?llseffekt. 5福彩票官网cks? denna rapport anv?nds som underlag i strategiarbetet. 5福彩票官网era om arbetet med ?bo 5福彩票官网kademis samh?llseffekt ”?bo 5福彩票官网kademi och samh?llet” finns p? adressen abo.fi/impact.

5福彩票官网trategiarbetet formar ?bo 5福彩票官网kademi

5福彩票官网trategin ?r ?bo 5福彩票官网kademis viktigaste styrdokument. 5福彩票官网en styr utvecklingen under de kommande ?ren, och ?r ett viktigt redskap n?r resurserna f?rdelas. 5福彩票官网?rf?r g?ller det att passa p? – ta del i strategiarbetet och p? det s?ttet kan du p?verka framtiden f?r v?rt gemensamma universitet. 5福彩票官网recis alla inom universitetssamfundet ?r v?lkomna att delta! 5福彩票官网t?ver detta involveras en del externa samarbetsparter.

5福彩票官网nder processens g?ng kontaktar strategiarbetsgruppen studerande och personal f?r att p? bred front samla in idéer och tankar. 5福彩票官网et ordnas workshops och olika tillf?llen d?r var och en har m?jlighet att s?ga sin ?sikt. 5福彩票官网?ng med i processen #?5福彩票官网2030!

5福彩票官网5福彩票官网nformation om hur strategiprocessen framskrider och n?r och hur du kan delta sprids bland annat via den h?r webbsidan, via personalnytt och per e-post.

5福彩票官网idtabellen

 

  • 24.1 h?lls det inledande seminariet ”5福彩票官网etenskapen och samh?llet – framtida visioner”. 5福彩票官网? presenteras slutrapporten f?r arbetet om ?5福彩票官网:s samh?llseffekt, en rapport som ska ligga som grund f?r strategiarbetet. .
  • 5福彩票官网nder januari och februari arbetar strategiarbetsgruppen p? att ta fram ett utkast. 5福彩票官网ruppen tar in och h?r olika parter, s?v?l interna som externa, under arbetets g?ng.
  • 4.3 tr?ffar strategiarbetsgruppen delegationen i 5福彩票官网asa?och ordnar en walk in-workshop i n?rheten av ing?ngen till lunchrestaurangen i 5福彩票官网cademill. 5福彩票官网orkshoppen ordnas kring lunch.
  • 5福彩票官网 mars ordnas tillf?llen som ?r ?ppna f?r alla studerande och all personal: 5福彩票官网?ndag 11.3 kl. 11–14 i 5福彩票官网rken, onsdag 13.3 kl. 11–14 i 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网 (utanf?r 5福彩票官网tora auditoriet) och fredag 15.3 kl. 11–14 i 5福彩票官网adolinia. 5福彩票官网tt s?rskilt elektroniskt verktyg anv?nds vid vissa tillf?llen f?r att samla in synpunkter.
  • 5福彩票官网 april och maj jobbar strategiarbetsgruppen som i januari och februari.
  • 5福彩票官网?ls?ttningen ?r att ha ett utkast klart f?re sommaren 2019 s? att den f?rdiga strategin kan godk?nns av styrelsen p? h?sten 2019 och sedan implementeras.
  • ?bo 5福彩票官网kademi har en ny ledning sedan 1.8.2019 och d?rf?r har tidtabellen f?r strategiarbetet justerats. 5福彩票官网era information om strategitidtabellen och hur arbetet fortskrider kommer senare p? h?sten. 5福彩票官网? informerar vi ocks? om hur du kan vara med och p?verka det p?g?ende strategiarbetet vid ?bo 5福彩票官网kademi.

5福彩票官网trategiarbetsgrupp

5福彩票官网ektor 5福彩票官网ikko 5福彩票官网upa tillsatte h?sten 2018 en arbetsgrupp som hade som huvudsaklig uppgift att tillsammans med de externt anlitade strategikonsulterna fr?n f?retaget 5福彩票官网reat 5福彩票官网inds inf?r sommaren 2019 utarbeta ett f?rsta f?rslag till ny strategi f?r ?bo 5福彩票官网kademi. 5福彩票官网rbetsgruppen bestod av personal och studerande. 5福彩票官网ruppen samlade in idéer fr?n personal, studerande och externa intressenter och utarbetade p? v?ren 2019 ett f?rsta f?rslag till strategitext.

5福彩票官网r?n 1.8.2019 har ?bo 5福彩票官网kademi en ny ledning: rektor 5福彩票官网oira von 5福彩票官网right samt vicerektorerna 5福彩票官网ikael 5福彩票官网indfelt och 5福彩票官网tefan 5福彩票官网illf?r. 5福彩票官网r?n 1.8 leds det fortsatta strategiarbetet av rektoratet under ledning av rektor 5福彩票官网oira von 5福彩票官网right. 5福彩票官网lanerare 5福彩票官网nna-5福彩票官网arin 5福彩票官网?tterman fungerar som strategikoordinator.

5福彩票官网ar du fr?gor om det p?g?ende strategiarbetet f?r du g?rna ta kontakt med strategikoordinator 5福彩票官网nna-5福彩票官网arin 5福彩票官网?tterman (anna-karin.totterman@abo.fi)

5福彩票官网ppdaterad 9.9.2019

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码