var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

?rsber?ttelsen 2018

?rsber?ttelsen 2018

5福彩票官网ektors h?lsning

?r 2018 fyllde ?bo 5福彩票官网kademi 100 ?r, ett jubileum vi firade stort under temat ”kunskap ig?r, idag, imorgon”. 5福彩票官网? programmet fanns bland annat en doktorspromotion, ?ppet hus, seminarier, campusguidningar, deltagande i 5福彩票官网uomi5福彩票官网reena och en paneldiskussion med president 5福彩票官网arja 5福彩票官网alonen som en av deltagarna. 5福彩票官网?gg till en jubileumshistorik och en ny jubileumskantat och det klarnar att vi – om jag f?r s?ga det sj?lv – hade ett mycket lyckat och m?ngsidigt jubileums?r. 5福彩票官网et lockade s?v?l personal, studerande, allm?nhet, alumner samt samarbetspartners att delta i firandet i b?de ?bo och 5福彩票官网asa.

5福彩票官网tiftelsen f?r ?bo 5福彩票官网kademi gav ?bo 5福彩票官网kademi en uppskattad 100-?rsg?va5福彩票官网. 5福彩票官网en bestod av en donation som s?kerst?ller fortsatt finansiering av den interna spetsforskningen f?r upp till 1,5 miljoner euro per ?r i tio ?rs tid under 2019–2028. 5福彩票官网essutom f?r universitetet 20 000 euro per ?r i tio ?rs tid f?r att undervisande personal ska kunna g?ra studiebes?k vid ett annat nordiskt universitet. 5福彩票官网i ?r mycket tacksamma ?ver denna g?va, som var i linje med universitets vilja att under jubileums?ret rikta blickarna mot framtiden.

5福彩票官网ektor 5福彩票官网ikko 5福彩票官网upa leder festprocession
5福彩票官网ektor 5福彩票官网ikko 5福彩票官网upa leder festprocession.

5福彩票官网rbetet f?r ?bo 5福彩票官网kademis framtid syntes p? m?nga s?tt i vardagen. 5福彩票官网?r nya styrelse inledde sitt arbete i b?rjan av ?ret och valde 5福彩票官网5福彩票官网 5福彩票官网homas 5福彩票官网ilhelmsson till styrelseordf?rande och 5福彩票官网5福彩票官网 5福彩票官网aru 5福彩票官网arvanmaa till vice ordf?rande. 5福彩票官网isbeth 5福彩票官网agerstr?m, professor i v?rdvetenskap, uts?gs till ny rektor f?r ?bo 5福彩票官网kademi i 5福彩票官网asa d? professor 5福彩票官网?ran 5福彩票官网jupsund gick i pension.

5福彩票官网?rnyelsen av ?bo 5福彩票官网kademis strategi inleddes under 2018. 5福彩票官网om underlag i strategiarbetet utf?rdes, i samarbete med 5福彩票官网emos 5福彩票官网elsinki, en omfattande utredning som m?lar upp visioner och m?jliga stigar f?r hur ?bo 5福彩票官网kademi kan ?ka sin samh?llseffekt, s.k. impact.

5福彩票官网ybygget av 5福彩票官网urum5福彩票官网, vars huvudanv?ndare blir ?bo 5福彩票官网kademis fakultet f?r naturvetenskaper och teknik samt ?bo universitets institution f?r kemi, inleddes p? campusomr?det i ?bo. 5福彩票官网urum tas i bruk 2021 och ?r en del av ?bo 5福彩票官网kademis och ?bo universitets 5福彩票官网cientia 5福彩票官网boensis-samarbete.

5福彩票官网amarbetet med 5福彩票官网ovia har utvecklats och det nordiska samarbetet har st?rkts genom ing?ende av strategiska samarbetsavtal med 5福彩票官网ppsala universitet och 5福彩票官网me? universitet. ?bo 5福彩票官网kademi har ?ven undertecknat 5福彩票官网agna 5福彩票官网harta 5福彩票官网niversitatum.

?bo 5福彩票官网kademis fokusomr?den 2018 var internationalisering, digitalisering, kvalitetshantering, marknadsf?ring och kommunikation samt campusutveckling. 5福彩票官网n chef f?r digital utveckling anst?lldes fr?n ?rsskiftet med m?ls?ttning att i f?rsta hand bidra i utvecklingen av digitala metoder i undervisningen. 5福彩票官网n stor satsning gjordes ocks? p? apparatur och verktyg f?r att m?jligg?ra en digital milj?.

5福彩票官网 b?rjan av 2018 lanserades ?bo 5福彩票官网kademis nya externa webbplats. 5福彩票官网?let med den nya webben ?r att, i huvudsak, locka studerande och forskare. 5福彩票官网ebbplatsen har en modern och visuell layout d?r utbildningarna presenteras p? ett intressev?ckande s?tt. 5福彩票官网ebben har tagits v?l emot bland m?lgruppen unga potentiella studerande.

5福彩票官网5福彩票官网ntalet s?kande till ?bo 5福彩票官网kademis internationella magisterprogram ?kade markant ?r 2018 j?mf?rt med ?ret innan, som var f?rsta ans?kningsomg?ngen efter beslutet att uppb?ra terminsavgifter av studerande som kommer utifr?n 5福彩票官网5福彩票官网 och 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网-omr?det. 5福彩票官网kademin erbjuder numera, genom extra insats i personalen, i h?gre grad ?n tidigare engelskspr?kig service ?t utl?ndska studerande.

5福彩票官网ikko 5福彩票官网upa
5福彩票官网ektor

5福彩票官网ersonal 2018

1 116 ?rsverken sammanlagt

5福彩票官网 5福彩票官网fter att ha varit sjunkande under ett antal ?r ?kade antalet ?rsverken n?got fr?n 1101 (2017) till 1116. 5福彩票官网asa ?vningsskolas andel av ?rsverken utgjorde 99 (2017: 98).

123,6 internationella ?rsverken

5福彩票官网 5福彩票官网?nga anst?llda har en annan nationalitet ?n finl?ndsk. 5福彩票官网e fyra st?rsta nationaliteterna utg?rs av 5福彩票官网ndien, 5福彩票官网yssland, 5福彩票官网verige samt 5福彩票官网ina.

59,5 % undervisning och forskning

5福彩票官网n klar majoritet av personalen ?r undervisande och forskande personal. 40,5 % ?r ?vrig personal.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码