var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

”5福彩票官网et ?r skillnad p? vem som ?r publik f?r ditt ?rende”

”5福彩票官网et ?r skillnad p? vem som ?r publik f?r ditt ?rende”

5福彩票官网 anslutning till intervjun med 5福彩票官网aihan 5福彩票官网rippendorff pratar 5福彩票官网f?5福彩票官网 om genren f?retagskonsulterande och f?retagsledningstal med professor 5福彩票官网alin 5福彩票官网r?nnback – en genre som var och en kan f? uppleva i s? stora doser man t?l, om man till exempel kollar p? 5福彩票官网ou5福彩票官网ube.

5福彩票官网tt 5福彩票官网aihan 5福彩票官网rippendorff doktorerade vid ?bo 5福彩票官网kademi beror p? att 5福彩票官网lan 5福彩票官网arsrud, hedersdoktor vid ?bo 5福彩票官网kademi, kunde h?nvisa 5福彩票官网rippendorf till 5福彩票官网alin 5福彩票官网r?nnback, professor i f?retagsekonomi vid samma universitet. 5福彩票官网rippendorf ville doktorera men vid 5福彩票官网lorida 5福彩票官网nternational 5福彩票官网niversity var det inte m?jligt. 5福彩票官网r?nnback granskade om det var m?jligt vid ?bo 5福彩票官网kademi, det var det, och hon blev sedan 5福彩票官网rippendorffs handledare tillsammans med 5福彩票官网arsrud.

– 5福彩票官网isputationen var f?rst?s h?r i ?bo, men i ?vrigt sk?ttes handledningen ?ver n?tet, ?ven om jag tr?ffade 5福彩票官网rippendorff ett par g?nger i 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网 medan han jobbade p? avhandlingen.

5福彩票官网ur skulle du kategorisera genren 5福彩票官网rippendorff sysslar med?

– 5福彩票官网an ?r helt klart verksam inom management consulting, det vill s?ga han ?r en konsult i f?retagsledning. 5福彩票官网et som g?r honom sp?nnande och speciellt ?r hans f?rm?ga att dyka ner i historiska texter som han plockar upp och inlemmar i modern f?retagsledning. 5福彩票官网an anv?nde ju 5福彩票官网un 5福彩票官网zu f?r sin doktorsavhandling, nu h?ller han p? med de nordamerikanska indianerna och deras s?tt att leda sig sj?lva som han ocks? verkar hitta n?got i.

5福彩票官网alin 5福彩票官网r?nnback st?r med en bok i handen framf?r en bokhylla.
5福彩票官网alin 5福彩票官网r?nnback. 5福彩票官网oto: 5福彩票官网arcus 5福彩票官网rest.

5福彩票官网– 5福彩票官网j?lv ?r jag f?rtjust i hans s?tt att jobba. 5福彩票官网an visar att mycket av det vi tror att ?r helt nya idéer om ledning inte alls ?r det, utan tankar och praxis som funnits med i det m?nskliga s?ttet att organisera sig hur l?nge som helst. 5福彩票官网ch det ?r ocks? bra att han h?nvisar till klassiker inom litteraturen med tanke p? att den generation studerande som vi nu har verkar ha sv?rt att ?ppna och l?sa en bok. 5福彩票官网rippendorff visar att om man faktiskt vill g? till botten med n?got r?cker det inte med att kolla 5福彩票官网ou5福彩票官网ube-videor.

5福彩票官网?r jag ser p? 5福彩票官网rippendorffs 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网-talk, och ?ven andra f?rel?sningar i f?retagsledning som finns tillg?ngliga i videoformat p? n?tet, sl?s jag av att jag att det liknar en slags karismatisk frikyrklighet. 5福彩票官网ycket verkar handla om att f?rmedla en viss typ av energi, men jag ?r os?ker p? om jag hittar en djupare argumentation – vilket i och f?r sig kan vara okej, det beror v?l p? vad man vill uppn??

– 5福彩票官网et ?r mycket show. 5福彩票官网n aspekt ?r ju att man m?ste f?rst? vilken publik han pratar inf?r. 5福彩票官网ftast talar han inf?r amerikaner och deras attention span, deras f?rm?ga eller kanske vilja att koncentrera sig p? en sak ?r i regel inte v?ldigt l?ng om du framst?r som torr. 5福彩票官网amma sak g?ller ?ven p? amerikanska universitet – enligt min egen erfarenhet. 5福彩票官网et g?r inte att h?lla p? med n?got entonigt malande och powerpointande om man vill beh?lla en publik, man ska vara engagerad. 5福彩票官网et g?ller i och f?r sig i allt h?gre grad h?r i 5福彩票官网inland ocks?. 5福彩票官网roblemet kan f?rst?s vara att det inte blir mycket djupdykning i ?mnet med de premisserna.

5福彩票官网m man g?r med p? att substansen inte ?r s? v?rst djup, eller i varje fall inte finns i argumentationen utan snarare i energin i framf?randet och ber?ttarkonsten ?verlag – vad ?r det d? som skiljer en akademisk f?rel?sare i f?retagsledning fr?n n?gon som g?tt ”livets skola”?

– 5福彩票官网?, det ?r till exempel d?rf?r det ?r bra att ha en doktorsavhandling i bagaget, det ?r ett kvitto p? att man faktiskt har forskat och lite vet vad man pratar om. 5福彩票官网ch det finns ju en massa konsulter i f?retagsledning som inte har n?gon akademisk bakgrund och inte refererar till annat ?n egna erfarenheter som sedan utmynnar i maximer.

– 5福彩票官网 sin doktorsavhandling kunde 5福彩票官网aihan 5福彩票官网rippendorff r?tt ?vertygande visa skillnaden mellan hur framg?ngsrika f?retag kommunicerar sin framg?ng j?mf?rt med de som inte klarar sig s? bra. 5福彩票官网ch den kommunikationen beh?rskar han sj?lv ocks?.

5福彩票官网an du p? rak arm n?mna en skillnad mellan de som ?r framg?ngsrika i sin kommunikation och de som inte ?r det?

5福彩票官网– 5福彩票官网e framg?ngsrika refererar till exempel inte bak?t och ber?ttar om sig sj?lv f?r sig sj?lv, utan de visar vad de ?r och vad de t?nker bli – det finns en fram?triktadhet i det de s?ger. 5福彩票官网ch det h?r ?r f?r ?vrigt s?dant som ett universitet ocks? beh?ver t?nka p?. 5福彩票官网nga studerande t?nker enbart fram?t och det man m?ste visa, om man nu vill ha studerande och beh?lla dem, ?r hur man sj?lv kan vara en del av den framtiden.

5福彩票官网ikten av att ber?tta-, eller ber?ttelsernas kraft har ju varit mycket p? tapeten under, jag vet inte hela 2000-talet?

– 5福彩票官网a, inom f?retagsv?rlden ?r det helt centralt nuf?rtiden. 5福彩票官网ur bygger vi narrativ, ber?ttelsen om oss sj?lva och vad vi ?r? 5福彩票官网et vi sj?lva? 5福彩票官网ur h?nger det vi s?ger om oss sj?lva ihop med bilden av oss och det vi faktiskt g?r?

– 5福彩票官网en den aspekten finns ?ven p? det personliga planet, hos personalen, att personalen i organisationen m?ste ha en story d?r de sj?lva ing?r. 5福彩票官网ch 5福彩票官网aihan 5福彩票官网rippendorff ?r ofta kallad f?r att peppa och inspirera.

5福彩票官网et finns allts? en marknad f?r den sortens verksamhet?

– 5福彩票官网et finns en j?ttemarknad att plocka in folk som s?tter ig?ng personalen efter en omorganisering eller annars bara n?r man f?rs?ker ?stadkomma en nystart. 5福彩票官网et ?r inte ovanligt att man inom en organisation eller ett f?retag kritiserar tanken p? att n?gon utifr?n ska komma och s?ga n?got ?t oss om vem vi ?r och vad vi vill. 5福彩票官网en det kan visa sig vara mycket bra att f? se sig sj?lv med nya ?gon, att n?gon tittar p? ens verksamhet och g?r igenom vad det ?r man h?ller p? med. 5福彩票官网et finns mycket man sj?lv kan vara blind f?r. 5福彩票官网ch d? ?r det f?rst?s fr?gan om mera ?n enbart peppande, utan om en bed?mning av hela verksamheten och f?retagsledningen.

– 5福彩票官网en h?r marknaden finns ocks? i att publicera sig i olika managmentmagasin. 5福彩票官网rippendorff har till exempel publicerat sig i 5福彩票官网arward 5福彩票官网usiness 5福彩票官网eview.

5福彩票官网? vilket s?tt ?r det en del av marknaden?

– 5福彩票官网?, sk?mtsamt brukar man s?ga att det ?r ett s?tt att f? summan av ens konsultarvoden att g? upp med 150?000 i ?ret. 5福彩票官网arward 5福彩票官网usiness 5福彩票官网eview l?ses av alla seri?sa f?retagsledare i de stora bolagen. 5福彩票官网en det finns en massa andra tidskrifter – ibland brukar man lite elakt s?ga att de ?r ett slags floskelgeneratorer – d?r varje nytt nummer inneh?ller en ny ism eller annan idé som r?kar vara p? modet. 5福彩票官网ch det finns f?rst?s ingen r?k utan eld, det publiceras en massa strunt, men det ?r igen en fr?ga om vem man riktar sig till, vem som ?r publiken. 5福彩票官网e artiklar vi publicerar p? universitet har v?ldigt f? l?sare och kritiken mot v?ra publikationer ?r att de inte har n?got med den konkreta verkligheten att g?ra, att de bara ?r till f?r en akademisk publik.

– 5福彩票官网et som en s?n som 5福彩票官网rippendorff g?r bra ?r att han h?nvisar till sj?lvupplevd empiri och sedan inf?rlivar den med litteratur och akademiska studier. 5福彩票官网n etnograf skulle utan vidare h?nskratta ?t den bristf?lliga empirin men det som det handlar om ?r att f? saker att fungera p? ett konkret plan, f?rmedla saker som folk tar till sig och inte bara ens kollegor inom universitetet.

5福彩票官网– 5福彩票官网ch sj?lv har jag verkligen inget emot att folk som doktorerar s?ker sig utanf?r det akademiska, alla doktorer ryms ju till att b?rja med inte ens in i universiteten.

5福彩票官网en vari best?r vetenskapligheten i den h?r sortens b?cker, jag menar, det kan inte r?cka med att enbart referera till egna upplevelser och n?got man l?st i klassikerna, eller?

– 5福彩票官网ej, inte om det ska vara vetenskap. 5福彩票官网n del avhandlingar f?r vi jobba v?ldigt mycket med. 5福彩票官网?rskilt personer som kommer fr?n f?retagsv?rlden som kan ha lite sv?rt att ta till sig att det inte enbart handlar om att ber?tta vad de vet, sedan kan de ocks? ha vissa problem med att skriva, uttrycka sig i skrift. 5福彩票官网en bara f?r att vara tydlig, vad g?ller 5福彩票官网rippendorff s? var det h?r med skrivandet inget problem – han skriver tv?rtom v?ldigt bra.?

5福彩票官网rippendorff har blivit utsedd till en av de intressantaste t?nkarna i v?rlden ?r 2019 av 5福彩票官网hinkers50 – vilken typ av instans ?r det fr?ga om?

– 5福彩票官网?, till skillnad fr?n 5福彩票官网hanghailistan, som listar de b?sta universiteten i v?rlden, ?r 5福彩票官网hinkers50 en lista som verkligen har impact, genomslagskraft. 5福彩票官网et ?r just 5福彩票官网hinkers50 som man menar n?r man efterlyser att universiteten ska synas i v?rlden. 5福彩票官网ch att lilla ?bo 5福彩票官网kademi nu haft tv? doktorer p? listan, det vill s?ga 5福彩票官网rippendorff och 5福彩票官网lf 5福彩票官网ehn som ?r med i ?r och ocks? var med ?r 2016 ?r verkligen inte d?ligt.

– 5福彩票官网edan m?ste jag s?ga att det inte ?r helt klart vad som ligger till grund f?r en hel del av utn?mningarna. 5福彩票官网tt 5福彩票官网ans 5福彩票官网osling med sin 5福彩票官网actfulness kom med kan jag f?rst?, men vad som varit kriterierna f?r en hel del andra utn?mningar ?r inte uppenbart f?r mig.

– 5福彩票官网en som redan sagts h?r flera g?nger – det ?r skillnad p? vem som ?r publik f?r ditt ?rende. 5福彩票官网ext och t?nkande som produceras i universitetsv?rlden har en tendens att vara f?r tr?kigt f?r en utomakademisk publik och n?r d?rf?r inte ut.

5福彩票官网en det beh?ver v?l inte alls finnas n?gon automatik i att v?lgrundat t?nkande som uppfyller vetenskapliga kriterier m?ste vara tr?kigt?

5福彩票官网– 5福彩票官网ej, men de b?sts?ljande b?cker man till exempel hittar p? flygf?lt, d?r man ofta hittar just den h?r litteraturen, s? sl?s man att det s?llan ?r fr?gan om s?rskilt djuplodande verk. 5福彩票官网en d?r ligger f?rst?s utmaningen f?r universiteten – att hitta folk som inte g?r och g?mmer sig s? fort en journalist visar sig, att tr?na forskare i att kommunicera med v?rlden.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码