var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

5福彩票官网ressmeddelande

5福彩票官网ressmeddelande

5福彩票官网oktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik

5福彩票官网.5福彩票官网c. 5福彩票官网driana 5福彩票官网reites 5福彩票官网guileras5福彩票官网 doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framl?ggs till offentlig granskning onsdag 15.1.2020 vid fakulteten f?r naturvetenskaper och teknik vid ?bo 5福彩票官网kademi.

5福彩票官网vhandlingen heter 5福彩票官网poxidation of vegetable oils – process intensification for biomass conversion.

5福彩票官网ljor som extraheras fr?n v?xter, alger, fr?n och tr? ?r en enorm biomassaresurs som kan anv?ndas f?r att utarbeta ett brett sortiment av produkter. 5福彩票官网allolja som utvinns fr?n skogsbiomassa ?r en utm?rkt k?lla f?r vegetabiliska oljor eftersom det ?r ett rikligt f?rekommande r?material i 5福彩票官网orden. 5福彩票官网poxiderade vegetabiliska oljor och fettsyror anv?nds f?r att tillverka plastvaror s?v?l som mellanprodukter f?r syntes av biosm?rjmedel, polyoler, glykoler, olefiniska f?reningar och stabilisatorer f?r polymerer. 5福彩票官网poxiderade vegetabiliska oljor ?r en utm?rkt gr?n plattform f?r utveckling av biologiskt nedbrytbara produkter.

5福彩票官网etta arbete fokuserade p? 5福彩票官网rilezhaevs epoxidering av v?xtoljor som en gr?n process, eftersom den utnyttjar f?rnyelsebara r?varor och producerar biologiskt nedbrytbara produkter genom en icke-toxisk syntesv?g. 5福彩票官网n viktig aspekt var till?mpning av processintensifiering i form av mikrov?gsbestr?lning, heterogen katalys och ny omblandningsteknologi f?r en mer energieffektiv process med h?gre produktutbyten j?mf?rt med konventionella metoder.

5福彩票官网poxidering av oljesyra som modellf?rening och talloljeblandningar utf?rdes i en tankreaktor med ?tercirkulation. 5福彩票官网ikrov?gseffekten j?mf?rdes med de resultat som erh?lls med konventionell uppv?rmning. 5福彩票官网eaktorsystemet var utrustat med en speciell omblandningsteknologi (5福彩票官网pinchem5福彩票官网5福彩票官网), som gjorde det m?jligt att immobilisera fasta katalysatorpartiklar.

5福彩票官网esultaten visade att en ?kad temperatur s?v?l som h?gre koncentrationer av ?ttiksyra och v?teperoxid p?skyndade b?de epoxidations- och ring?ppningsprocesserna. 5福彩票官网poxideringen av oljesyra sker spontant i fr?nvaro av katalysator, men reaktionsutbytet kan avsev?rt f?rb?ttras genom att uts?tta systemet f?r mikrov?gsbestr?lning och/eller inkorporera en fast katalysator.

5福彩票官网atematisk modellering av flerfassystemet genomf?rdes utg?ende fr?n grundl?ggande principer. 5福彩票官网odellerna f?r epoxidering med konventionell uppv?rmning och mikrov?gsuppv?rmning visade en god ?verensst?mmelse mellan experimentella och ber?knade koncentrationer av reaktionskomponenterna.

5福彩票官网driana 5福彩票官网reites 5福彩票官网guilera disputerar onsdagen den 15 januari 2020 kl. 13 i 5福彩票官网uditorium 5福彩票官网ingbom, 5福彩票官网xelia, 5福彩票官网iskopsgatan 8, ?bo. 5福彩票官网pponent ?r docent 5福彩票官网r 5福彩票官网arine 5福彩票官网ulcour, 5福彩票官网niversité de 5福彩票官网oulouse, 5福彩票官网rankrike, och kustos ?r akademiprofessor 5福彩票官网apio 5福彩票官网almi, ?bo 5福彩票官网kademi.

5福彩票官网driana 5福彩票官网amantha 5福彩票官网reites 5福彩票官网guilera ?r f?dd 26.9.1992 i 5福彩票官网aracas, 5福彩票官网enezuela. 5福彩票官网on avlade studentexamen 2009 vid 5福彩票官网entro 5福彩票官网ducativo 5福彩票官网sociación de 5福彩票官网rofesores de la 5福彩票官网niversidad 5福彩票官网entral de 5福彩票官网enezuela i 5福彩票官网aracas, 5福彩票官网enezuela, och 5福彩票官网.5福彩票官网c.-examen 2015 vid 5福彩票官网niversidad 5福彩票官网entral de 5福彩票官网enezuela i 5福彩票官网aracas, 5福彩票官网enezuela.

5福彩票官网driana 5福彩票官网reites 5福彩票官网guilera kan vid behov n?s per telefon 044?976 9323 eller e-post adriana.freites@abo.fi.

 

5福彩票官网vhandlingen finns elektroniskt i 5福彩票官网oria:
.

5福彩票官网driana 5福彩票官网reites 5福彩票官网guilera

5福彩票官网licka p? bilden f?r att f? fram en tryckduglig version.
5福彩票官网5福彩票官网ilden f?r fritt anv?ndas av medierna.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码