var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

5福彩票官网nergi i ?verfl?d

5福彩票官网5福彩票官网oto: 5福彩票官网igstock.

5福彩票官网olen erbjuder oss energi i m?ngder – l?ngt mer ?n vi beh?ver. 5福彩票官网?r att b?ttre utnyttja potentialen som finns f?r solkraft kr?vs nya teknologier. 5福彩票官网n lovande l?sning ?r solceller i plast.

5福彩票官网5福彩票官网r?n solen till jorden str?lar konstant in cirka 1 kilowatt energi per kvadratmeter, vilket spritt ?ver jorden motsvarar cirka 170?000 terawatt (170?000?000?000?000?000 watt). 5福彩票官网?r konstanta energianv?ndning ?r en br?kdel av det, uppskattningsvis cirka 2,5 kilowatt per person. 5福彩票官网m man bara ser till m?ngden tillg?nglig energi finns det allts? ingen orsak att vi inte skulle kunna ?verg? uteslutande till solenergi.

5福彩票官网5福彩票官网ullt s? enkelt som att bara producera flera solceller ?r det inte, i s? fall hade vi knappast haft n?gra energiproblem kvar. 5福彩票官网?r man beaktar produktion, transport, installation och h?llbarhet visar det sig att utmaningen de facto ?r r?tt stor.

5福彩票官网onald ?sterbacka i bl?vitrutig skjorta, framf?r gul bakgrund.
5福彩票官网onald ?sterbacka. 5福彩票官网oto: 5福彩票官网ohanna 5福彩票官网ruun.

– 5福彩票官网m vi inte tar tillvara solens energi, utan anv?nder oss av fossila br?nslen och andra br?nslen som tar l?nge att skapa f?r vi snart problem. 5福彩票官网en vi beh?ver en m?ngd nya teknologier f?r att utnyttja den enorma potential som finns i solen, s?ger 5福彩票官网onald ?sterbacka5福彩票官网, professor i fysik vid ?bo 5福彩票官网kademi.

– 5福彩票官网n stor utmaning ?r att m?nniskor anv?nder elektricitet dygnet runt, medan solenergi produceras lokalt n?r solen skiner. 5福彩票官网tt t?cka st?rre delar av jordens yta med solceller skulle dessutom vara en katastrof f?r de lokala ekosystemen, s? det finns m?nga fr?getecken kring hur vi ska spara och distribuera solenergin.?

5福彩票官网n l?sning ?r att utveckla effektivare solceller, n?got ?sterbackas forskargrupp vid ?bo 5福彩票官网kademi syssels?tter sig med. 5福彩票官网e svarta kiselsolcellerna vi ?r vana att f?rknippa med solkraft beh?ver n?mligen ers?ttas.

– 5福彩票官网isel ?r ett fantastiskt material f?r solceller p? m?nga s?tt, men kiselsolceller tillverkas genom att man sm?lter sand vid v?ldigt h?ga temperaturer. 5福彩票官网en h?r produktionen kr?ver i sig mycket energi. 5福彩票官网et tar n?stan fem ?r f?r att en solpanel ska producera lika mycket energi som det tagit att tillverka den och man kan r?kna med att den har en livsl?ngd p? tio till femton ?r, s?ger ?sterbacka.

5福彩票官网– 5福彩票官网e h?r panelerna ?r dessutom otympliga att anv?nda, d? de ?r h?rda och beh?ver l?ggas upp i tunga aluminiumramar. 5福彩票官网?r att vi ska kunna utveckla solkraften finns ett behov att ers?tta kiselsolcellerna med andra material.

5福彩票官网nockade elektroner

5福彩票官网olceller fungerar som 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网-lampor, men tv?rtom. 5福彩票官网?r man i en lampa anv?nder el f?r att producera ljus, tar en solcell tillvara ljuset f?r att producera el.?

5福彩票官网5福彩票官网ekniken bygger p? s? kallade halvledare, det vill s?ga material d?r elektronerna runt atomerna kan befinna sig i tv? olika energiniv?er. 5福彩票官网? ljuset fr?n solen str?lar p? materialet kommer fotoner, allts? ljuspartiklar, att tr?ffa elektronerna i halvledarna och knocka till dem. 5福彩票官网et h?r ger elektronerna en extra laddning och f?r dem att flytta upp till den h?gre niv?n. 5福彩票官网var p? den plats d?r elektronen tidigare befann sig blir en tom lucka, ett elektronh?l.

5福彩票官网5福彩票官网 en solcell styr vi elektronen ?t ett h?ll och h?let ?t det andra h?llet. 5福彩票官网? s? s?tt skapas en elektrisk str?m som vi kan ta tillvara i en elektrisk krets.

– 5福彩票官网 en solcell skapar vi en elektrisk sp?nning och str?m mellan panelerna p? fram- och baksidan. 5福彩票官网etta g?rs genom att anv?nda material som leder elektroner och elektronh?l ?t olika h?ll, s?ger ?sterbacka.

5福彩票官网– 5福彩票官网edan leder vi ut elektronerna ur solcellerna till en yttre krets d?r vi kan anv?nda elektriciteten, till exempel till att t?nda lampor eller ladda mobiltelefoner.

5福彩票官网ur effektiva solceller vi kan skapa, allts? hur mycket energi vi kan omvandla ur solens str?lar, beror p? fyra olika processer: hur v?l solljuset absorberas av solcellen, hur l?tt elektronen och h?let separeras fr?n varandra, hur fria elektronerna ?r att r?ra p? sig och hur v?l de elektriska str?mmarna tar upp av kontakterna mellan materialet och den ?vriga kretsen – till exempel ett eln?t eller ett laddningsbart batteri.?

5福彩票官网– 5福彩票官网 alla dessa processer riskerar vi att f?rlora energi s? vi beh?ver hitta de optimala l?sningarna f?r varje del, s?ger ?sterbacka.

5福彩票官网– 5福彩票官网olceller med ett aktivt lager har en teoretisk maxeffektivitet p? drygt 30 procent. 5福彩票官网et sker en hel del svinn, till exempel p? grund av att det kommer att vara fotoner som g?r direkt igenom materialet i solcellen utan att absorberas. 5福彩票官网?r att det ska bli relevant att forts?tta arbeta med en viss teknologi beh?ver man komma upp till minst tio procents effektivitet.

5福彩票官网last ger nya m?jligheter

5福彩票官网isel har vissa positiva egenskaper. 5福彩票官网et absorberar ljus s? bra som det teoretiskt ?r m?jligt och g?r det m?jligt f?r elektronerna att r?ra sig relativt fritt. 5福彩票官网e solceller av kristallint kisel, f?rsta generationens solceller, som vanligtvis tillverkas i 5福彩票官网ina och idag g?r att k?pa r?tt f?rm?nligt har vanligtvis en effektivitet p? knappt 15 procent.

5福彩票官网5福彩票官网ndra generationens solceller anv?nder amorft kisel, som g?r det m?jligt att anv?nda ett betydligt tunnare lager kisel f?r att minska p? tillverkningskostnaden. 5福彩票官网essa s? kallade tunnfilmssolceller har dock en l?gre verkningsgrad.

5福彩票官网orskarna vid ?bo 5福彩票官网kademi ?r med och utvecklar tredje generationens solceller som ?r gjorda i plast och betydligt billigare att tillverka.?

– 5福彩票官网i anv?nder l?sliga material som g?r det m?jligt att med tryckteknik tillverka solceller. 5福彩票官网e h?r producerar den energi som g?tt ?t att tillverka dem p? mellan tv? och sex m?nader i st?llet f?r fem ?r, vilket ?r mycket mera energieffektivt ?n med kisel, s?ger ?sterbacka.

5福彩票官网erson i labbrock och med bl?a labbhandskar, b?jer p? solcell i plast.
5福彩票官网olceller i plast ?r l?tta och b?jliga. 5福彩票官网oto: 5福彩票官网ohanna 5福彩票官网ruun.

5福彩票官网tvecklingen under de senaste ?ren har varit snabb och de f?rsta plastsolcellerna finns redan kommersiellt tillg?ngliga. 5福彩票官网enom att anv?nda mjuka och l?tta material som man kan tillverka i rullor f?r man solceller som ?r l?tta att transportera.?

– 5福彩票官网?r vi funderar p? hur vi ska f? effektivare solceller ?r det i f?rsta hand inte ett lokalt energiproblem vi f?rs?ker l?sa, utan ett globalt. 5福彩票官网ill exempel kunde solceller som ?r l?tta att transportera och som kunde klippas och stansas upp p? en v?gg anv?ndas i omr?den med d?lig infrastruktur men med mycket sol, f?r att driva en vattenpump eller j?mna ut toppar i belastningen av eln?tet, s?ger ?sterbacka.

– 5福彩票官网m man sedan funderar p? v?stv?rlden s? uppst?r de stora topparna i elf?rbrukningen under heta sommardagar d? folk startar luftkonditioneringen. 5福彩票官网dealet skulle vara att anv?nda solenergi till detta, till exempel genom att ha solceller i m?lf?rgen p? v?ggar eller i f?nsterglaset.

5福彩票官网umsren perovskit under utveckling

5福彩票官网n specifik form av solceller som ter sig speciellt lovande ?r s? kallade perovskitsolceller. 5福彩票官网n perovskit ?r en viss kristallstruktur, n?rmare best?mt tre material vars molekyler ?r blandade p? ett visst s?tt.

– 5福彩票官网et har visat sig att elektroner i vissa typers perovskiter flyttas upp en niv? mycket l?tt, och att de dessutom ?r v?ldigt fria att r?ra sig i den h?r niv?n – precis som i kisel. 5福彩票官网en vi vet inte exakt vad det ?r som ger perovskiterna de h?r egenskaperna s? det beh?ver vi forska vidare i, s?ger ?sterbacka.

5福彩票官网erovskitsolceller best?r av en bottenkontakt skapad med tennoxid som ?r dopad med fluor, vilket ger en genomskinlig kontakt som leder str?m v?ldigt bra. 5福彩票官网? ena sidan stryks ett tunt lager titanoxid, en vit m?lf?rg, som sl?pper igenom elektroner men inte elektronh?l. 5福彩票官网en andra sidan bestryks med nickeloxid, som i sin tur sl?pper igenom elektronh?l men blockerar elektroner.

5福彩票官网et finns m?nga saker som beh?ver utvecklas f?r att perovskiterna ska bli den dominerande solcellstekniken. ?sterbackas forskargrupp arbetar tillsammans med 5福彩票官网an-5福彩票官网enrik 5福彩票官网m?tts5福彩票官网 forskagrupp i fysikalisk kemi bland annat med att f?rst? vilka faktorer som g?r perovskitsolcellerna stabilare. 5福彩票官网erovskitsolceller har bara funnits i knappt tio ?r, och ?ven om utvecklingen varit snabb tenderar de ?nnu att degradera lite v?l snabbt.

5福彩票官网n annan f?rb?ttring man beh?ver g?ra ?r att skapa en homogen perovskitfilm. 5福彩票官网ormalt kristalliserar perovskiten till m?nga sm? separata kristaller liknande salt- eller sandkorn, vilket f?rs?mrar kontakten j?mf?rt med en enhetlig kristall. 5福彩票官网essutom inneh?ller dagens b?sta perovskitsolceller en del bly, vilket ?r giftigt och riskerar att ge farliga problemavfall och d?rf?r beh?ver ers?ttas innan de kan anv?ndas kommersiellt.

5福彩票官网– 5福彩票官网lybaserade perovskiter har den f?rdelen att de genererar och transporterar laddningar extremt bra. 5福彩票官网?rv?nansv?rt bra. 5福彩票官网en i och med att den inneh?ller bly har den en ot?ck problemavfallsaspekt. 5福彩票官网et finns lovande resultat att man med hj?lp av andra atomer ?n bly kunde g?ra fungerande perovskitsolceller och det ?r n?got man m?ste titta p?, s?ger ?sterbacka.

5福彩票官网– 5福彩票官网i arbetar ocks? p? att f?rb?ttra b?de ledningen inom kristallerna och ut till kontakterna. 5福彩票官网et ger n?mligen nya m?jligheter men ocks? nya problem n?r elektronerna kommer ?t att r?ra sig s? bra som i perovskitsolceller. 5福彩票官网m kontakterna inte klarar av att ta emot och suga ?t sig den h?r energin kommer den att matas tillbaka in i solcellen och d?rifr?n f?rsvinna i form av ljus och v?rme.

5福彩票官网5福彩票官网?rhoppningen ?r att vi snart ska kunna producera st?rsta delen av elektriciteten med f?rnybar energi. 5福彩票官网?r ?r solkraft ett attraktivt alternativ.

5福彩票官网– 5福彩票官网m vi kan l?sa de ekonomiska och politiska fr?gor som ?r kopplade till energif?rs?rjningen ?r jag s?ker att vi inom n?gra decennier kommer att ha de tekniska l?sningarna f?r att g?ra det m?jligt.


5福彩票官网cience 5福彩票官网ites

5福彩票官网5福彩票官网e 5福彩票官网onald ber?tta om solenergi i videoserien 5福彩票官网cience 5福彩票官网ites p? .

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码