var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

5福彩票官网ommers p? cellul?r niv?

5福彩票官网ommers p? cellul?r niv?

5福彩票官网5福彩票官网onny 5福彩票官网j?qvist skriver om ett utbyte av livsviktiga funktioner p? havets mikroniv?, en milj? som ?r n?stan helt obekant f?r oss.

5福彩票官网i vet hur viktiga bakterierna i v?r tarm ?r f?r v?rt v?lm?ende. 5福彩票官网etta mikrobiom bearbetar det vi ?ter och stimulerar v?rt immunf?rsvar redan under v?ra f?rsta levnadsdagar, och forts?tter att uppr?tth?lla balansen i v?r kropp under hela livet. 5福彩票官网akterierna i tarmen drar ocks? nytta av denna samvaro, eftersom vi erbjuder dem ett habitat, fyllt av anv?ndbara resurser.?

5福彩票官网recis som m?nniskan, lever havens encelliga mikroalger i ett konstant f?rh?llande med bakterier. ?ven mikroalger har sitt egna mikrobiom. 5福彩票官网ikroalger producerar h?lften av allt syre p? jorden, utg?r grunden f?r den marina n?ringskedjan och h?mmar negativa effekter av klimatf?r?ndringen. 5福彩票官网en allt detta vore om?jligt utan samlevnad med bakterier.?

5福彩票官网n typisk mikroalgcell, kring 0,05 millimeter i diameter, omges av ett ?nnu tunnare skikt, fyllt av anv?ndbara resurser. 5福彩票官网etta skikt kallas f?r fykosf?ren (eng. phycosphere), och f?ljer inte samma fysiska lagar som vattnet omkring. 5福彩票官网atten i fykosf?ren ?r tr?gflytande p? grund av den minuti?sa skalan. 5福彩票官网r?gheten ger omr?det sin fysiska integritet och m?jligg?r dess existens ?ven d? cellen r?kar i turbulenta vatten.?

5福彩票官网et ?r i fykosf?ren som interaktionerna mellan mikroalgen och bakterierna sker. 5福彩票官网et ?r som en vimlande marknadsplats d?r saker sker i en konstant flux. 5福彩票官网?r utbyts varor p? cellul?r niv?, algcellen erbjuder molekyler som bakterierna kan bryta ned f?r att f? den energi de beh?ver. 5福彩票官网akterierna ?terbetalar med andra varor, s?som vitaminer och sp?r?mnen. 5福彩票官网issa bakterier trivs h?r l?nge, andra kommer och g?r.?

5福彩票官网? algcellen har brist p? en viss r?vara, uts?ndrar den molekyler som attraherar specifika bakterier till fykosf?ren med f?rm?gan att producera exakt den molekyl som algen beh?ver. 5福彩票官网ikroalger kan till exempel inte producera vitamin 5福彩票官网12 (kobalamin), n?got som den inte heller kan leva utan, och beh?ver d?rf?r en konstant interaktion med bakterier som kan erbjuda detta vitamin.?

5福彩票官网aran ?r att dessa interaktioner kan komma att f?r?ndras i och med st?rningar i milj?n. 5福彩票官网 kustn?ra vatten utg?r rester av antibiotika en risk i denna bem?rkelse, men antagligen inte i n?gon allvarlig grad p? grund av kraftig utsp?dning. 5福彩票官网en stora risken ligger i de kolossala hydrografiska f?r?ndringar som ?stersj?n har framf?r sig det kommande ?rhundrandet. 5福彩票官网tigande temperaturer, minskande salthalt och sjunkande p5福彩票官网. 5福彩票官网ad inneb?r detta f?r mikroalger och associerade bakterier??

5福彩票官网5福彩票官网en stora risken ligger i de kolossala hydrografiska f?r?ndringar som ?stersj?n har framf?r sig det kommande ?rhundrandet. 5福彩票官网tigande temperaturer, minskande salthalt och sjunkande p5福彩票官网. 5福彩票官网ad inneb?r detta f?r mikroalger och associerade bakterier?

5福彩票官网ommersen p? cellul?r niv?, som p?g?r varje dag och har p?g?tt i ?ver hundratals miljoner ?r; den uppr?tth?ller livet p? jorden som vi k?nner till det. 5福彩票官网en faktum ?r, att vi vet extremt lite om vad som egentligen f?rsigg?r i fykosf?ren. 5福彩票官网?r ?stersj?ns del, vet vi inte ens vilka bakterier som interagerar med vilka alger, desto mindre vet vi om sj?lva interaktionerna.?

5福彩票官网ftersom vi inte ens vet vad som h?nder just nu, ?r det om?jligt att f?rutsp? vad som kan h?nda i framtiden. 5福彩票官网et skall vi p? milj?- och marinbiologi vid ?bo 5福彩票官网kademi b?rja unders?ka under 2019 i samarbete med ?bo universitet.?

5福彩票官网i skall kartl?gga mikrobiomet hos ?stersj?ns viktigaste kiselalg, och utreda ifall en l?gre salthalt p?verkar f?rh?llandet till associerade bakterier, och hur det i sin tur p?verkar algens viktigaste ekologiska funktion: fotosyntesen. 5福彩票官网rbetet f?rsv?ras av att kiselalger i ?stersj?n best?r av m?nga olika genetiska varianter, och varje klon kan ha en unik sammans?ttning av bakterier.?

5福彩票官网5福彩票官网rbetet p?b?rjas allts?, det avslutas kanske aldrig. 5福彩票官网en d?r ligger charmen i forskning.

5福彩票官网onny 5福彩票官网j?qvist
5福彩票官网kribenten ?r projektforskare vid ?bo 5福彩票官网kademi inom profileringsprojektet 5福彩票官网avet och nybliven 5福彩票官网inlands 5福彩票官网kademi-forskardoktor.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码