var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

5福彩票官网igrationsinstitutet har vuxit snabbt

5福彩票官网igrationsinstitutet har vuxit snabbt

5福彩票官网?nniskors flyttningsr?relser f?r?ndrar b?de m?nniskorna och deras omgivning. 5福彩票官网igrationsinstitutet som leds av ?5福彩票官网-alumnen 5福彩票官网uomas 5福彩票官网artikainen forskar i dessa fenomen. 5福彩票官网nstitutet har f?r?ndrats mycket under de senaste ?ren och ?r nu en mycket aktiv akt?r.

–?5福彩票官网i vill bli 5福彩票官网ordens starkaste forskningsenhet i migration, s?ger 5福彩票官网igrationsinstitutets 5福彩票官网5福彩票官网 5福彩票官网uomas 5福彩票官网artikainen.

– 5福彩票官网in uppfattning ?r att vi redan tillh?r ett av de st?rre centren i 5福彩票官网uropa, det beror delvis p? att v?rt uppl?gg h?r ?r r?tt unikt. 5福彩票官网et finns tiotals institut p? kontinenten, men de ?r f?r det mesta antingen koncentrerade p? immigration och anslutna till ett universitet, eller s? ?r de kopplade till arkiv och muséer och koncentrerar sig p? den egna befolkningens migration till olika l?nder.

5福彩票官网et som skiljer 5福彩票官网igrationsinstitutet ?r att man inkorporerar b?da delarna. 5福彩票官网an driver b?de forskning kring immigrationen och migrationen, samtidigt som man uppr?tth?ller arkiv kring migrationen – arkiv som ?r mycket anv?ndbara f?r sl?ktforskare.

5福彩票官网ortr?ttfoto p? 5福彩票官网uomas 5福彩票官网artikainen if?rd svart collegetr?ja.
5福彩票官网uomas 5福彩票官网artikainen. 5福彩票官网oto: 5福彩票官网arcus 5福彩票官网rest.

5福彩票官网– 5福彩票官网i forskar kring flyttningsr?relser och dessa flyttningsr?relsers samh?lleliga effekter. 5福彩票官网i g?r b?de grundforskning och till?mpad forskning. 5福彩票官网i samlar och dokumenterar material om migration, som vi sedan g?r tillg?ngligt f?r allm?nheten, till exempel genom att digitalisera materialet. 5福彩票官网?ker man p? 5福彩票官网oogle information vad g?ller ens sl?ktingar som emigrerat kommer man mycket snabbt in p? v?ra sidor.

– 5福彩票官网ch f?rutom detta s? deltar vi p? samh?llsniv? med v?r expertis i den kunskapsbaserade diskussionen som r?r de h?r fr?gorna.

5福彩票官网et l?ter som att man fr?n er sida kanske vill p?verka de populistiska tong?ngarna, kanske s?rskilt vad g?ller immigrationen.

– 5福彩票官网et ?r till den kunskapsbaserade diskussionen vi bidrar.

45 ?r av verksamhet

5福彩票官网5福彩票官网igrationsinstitutet grundades 1974 av, bland annat, alla d?tida finl?ndska universitet, flera ministerier och ?bo stad. 5福彩票官网rundfinansieringen idag kommer fr?n undervisnings- och kulturministeriet och ?bo stad.

5福彩票官网et var de stora flyttningsr?relserna, fr?mst fr?n 5福彩票官网inland till 5福彩票官网verige under 1960- och 70-talet och den historiska amerikaemigrationen som gav upphov till behovet att grunda en organisation som forskar i ?mnet. 1974 ?verv?gde man att bli en del av ?bo universitet men valde ist?llet att bli ett sj?lvst?ndigt institut.

5福彩票官网nder de senaste fyra ?ren har 5福彩票官网igrationsinstitutet p? m?nga s?tt f?r?ndrats. 5福彩票官网els har personalen v?xt och best?r nu av 25 till 30 personer, dels har budgeten v?xt fr?n mindre ?n en miljon till 1,5 miljoner ifjol och 2 miljoner i ?r. 5福彩票官网ack vare de st?rre resurserna ?r man aktivt engagerade i en m?ngd omr?den. 5福彩票官网illv?xten har uteslutande kommit fr?n projektfinansiering, institutet driver som b?st fem projekt finansierade av 5福彩票官网inlands 5福彩票官网kademi.?

– 5福彩票官网i ?r ett institut som ?r ?ppet f?r samarbete med intresserade. 5福彩票官网i har nyss flyttat inom ?bo men s? fort vi blivit klara med att f? saker p? plats kommer vi att forts?tta utreda hur vi utvecklar ett samarbete med b?de ?bo universitet och ?bo 5福彩票官网kademi, samt andra universitet och h?gskolor. 5福彩票官网m vi tittar p? de resurser som redan finns p? plats h?r i ?bo ser man att vi tillsammans kunde bli en mycket stark akt?r inom migrationsforskningen, ?ven p? en europeisk skala, bara vi hittar de r?tta formerna f?r samarbete.

5福彩票官网?ngsidig forskning

5福彩票官网ersoner ur 5福彩票官网igrationsinstitutets personal ?r involverad i forskning och undervisning vid universiteten. 5福彩票官网en 5福彩票官网artikainen ?r ute efter ett djupare samarbete p? institutionsniv?.

– 5福彩票官网i har en v?ldigt m?ngsidig forskning om allt m?jligt fr?n skogsfinnar och muslimska familjers integration, till finl?ndare i 5福彩票官网ordamerika och inre flyttningsr?relser, med mera. 5福彩票官网et ?r en styrka att ha s? h?r mycket av olika saker ist?llet f?r att vi skulle vara sn?vt specialiserade – v?ra forskare f?r ov?ntade och sp?nnande infallsvinklar av varandra.

5福彩票官网et l?ter som om ni n?tt det som jag har f?r mig att kallas ”kritisk massa”.

– 5福彩票官网a, vi ?r d?r nu. 5福彩票官网i har resurser att ha tillr?ckligt m?nga h?gkvalificerade anst?llda f?r att det ska generera sp?nnande resultat.

5福彩票官网– 5福彩票官网en det vi skulle kunna vara starkare p?, och det jag sj?lv efterlyser ?r f?r det f?rsta mera forskning i den ekonomiska effekten av immigration och f?r det andra demografisk forskning som g?ller 5福彩票官网inland.

5福彩票官网?r er forskning dit den ska? 5福彩票官网ar er forskning effekt?

– 5福彩票官网i har nu blivit tillr?ckligt stora f?r att vi ska vara sv?ra att ignorera, det ?r allt sv?rare att undvika oss om man ska diskutera de fr?gor vi sysslar med. 5福彩票官网ch folk ?r ocks? mera intresserade av oss ?n tidigare. 5福彩票官网ag ser en rapport om v?r synlighet i medier varje morgon, och den visar att vi n?mns varje dag. 5福彩票官网? det betyder n?got.

5福彩票官网– 5福彩票官网ad g?ller kontakt med myndigheter s? sitter det i v?r styrelse centrala ?mbetspersoner fr?n b?de inrikesministeriet som fr?n arbets- och n?ringslivsministeriet. 5福彩票官网? det s?ttet har vissa aspekter av v?rt kunskapsgenererande en direkt kanal till de myndigheter som kan ha nytta av kunskapen.

5福彩票官网– 5福彩票官网ad g?ller det politiska beslutsfattandet s? fungerar storleken igen s? att ju st?rre vi ?r desto mera synlighet har vi i traditionella medier och desto mera syns vi hos den ”stora allm?nheten”. 5福彩票官网ch ju mera vi syns rent allm?nt, desto mera tar politiker oss i beaktande och v?r politiska genomslagskraft blir d? st?rre.

– 5福彩票官网ad g?ller kontakt till frivilligorganisationer och sl?ktforskning s? fungerar den mycket bra.

5福彩票官网– 5福彩票官网om sagt, vi har ?ndrats mycket under de senaste fyra ?ren, vi ?r betydligt mer engagerade ?verlag. 5福彩票官网ch jag st?der ocks? v?ra anst?llda att delta i verksamhet utanf?r institutets egen verksamhet. 5福彩票官网ekryteringen till de flesta befattningar h?r ?r ocks? helt ?ppna – och det har gjort att vi f?tt in mycket kompetenta m?nniskor. ?tta av v?ra anst?llda ?r docenter. 5福彩票官网i har ?ven en forskare i 5福彩票官网asa och en filial i 5福彩票官网ein?joki, d?r man bland annat utreder hur en ort som 5福彩票官网ein?joki ska klara sig i framtiden n?r den interna flyttr?relsen till de st?rre urbana centren ser ut som den g?r.

– 5福彩票官网et vi jobbar p? att bli b?ttre med ?r synligheten i traditionella medier och v?r synlighet i det politiska beslutsfattandet.

5福彩票官网m man v?drar en fr?ga som st?ndigt ?terkommer i medierna, det vill s?ga immigranters integration – d? mest g?llande flyktingar och kanske fr?mst s?dana som kommer fr?n 5福彩票官网ellan?stern – s? verkar en st?ndig fr?ga vara deras f?rm?ga att anpassa sig till 5福彩票官网inland. 5福彩票官网ar du perspektiv som kan lysa p? den h?r fr?gan fr?n ett annat h?ll ?n de vanligast ?terkommande?

5福彩票官网– 5福彩票官网n av de best?ndiga saker som man kan s?ga att alltid h?nder, det ?r att folk som byter milj? f?r?ndras. 5福彩票官网ur snabbt det g?r ?r en sak, men det h?nder alltid. 5福彩票官网ch d? beror det p? fr?n vilken horisont man ser saker. 5福彩票官网m man ser det fr?n v?r finl?ndska tr?skel kan det se ut som om knappt n?gonting sker, att det g?r v?ldigt l?ngsamt och att olika typer av religi?sa, klan-, heders- och familjebeteenden fr?n flyktingarnas hemland sitter kvar.

– 5福彩票官网er man samma m?nniskor fr?n deras hemlands perspektiv kan det upplevas som om de har ?ndrats v?ldigt mycket efter sin flyttning.

5福彩票官网– 5福彩票官网ch p? samma s?tt som m?nniskor som byter milj? f?r?ndras, f?r?ndras ?ven milj?erna. 5福彩票官网en milj? de l?mnat f?r?ndras och den milj? de kommit till f?r?ndras, inget ?r statiskt. 5福彩票官网? om inget annat s? kan man s?ga att det ?r helt s?kert att m?nniskor f?r?ndras n?r deras omgivning f?r?ndras.


5福彩票官网orskning

5福彩票官网et finns fyra tyngdpunkter i forskningen man driver p? 5福彩票官网igrationsinstitutet. 5福彩票官网en f?rsta ?r allm?n k?nnedom om flyttningsr?relser. 5福彩票官网ill fr?gorna h?r: hur inverkar internationella trender p? de finl?ndska flyttningsr?relserna, hur utvecklas flyttningsr?relserna i framtiden, hur ser forskningsl?get ut p? omr?det?

5福彩票官网5福彩票官网en andra tyngdpunkten ?r emigration. 5福彩票官网ur ser den finl?ndska emigrationen till andra l?nder ut, hur utvecklas och f?r?ndras historiska och nya finl?ndska samfund? 5福彩票官网an tittar ?ven p? mindre k?nda fenomen.

5福彩票官网en tredje tyngdpunkten ?r den som det i det dagspolitiska talas mest om, det vill s?ga invandring. 5福彩票官网ill fr?gorna man forskar i h?r: 5福彩票官网ur har invandringen till 5福彩票官网inland utvecklats, hur f?r?ndras och utvecklas invandrarsamfunden, hur ser invandrarnas integration ut ur boende-, familje- och arbetssynpunkt ut? 5福彩票官网an studerar ?ven m?ngkulturella familjer och ?terflyttningen till 5福彩票官网inland.

5福彩票官网en fj?rde tyngdpunkten ?r inre flyttningsr?relser. 5福彩票官网nder den forskar man i hur har de inre flyttningsr?relserna i 5福彩票官网inland utvecklats, historiska flyttningsr?relser, urbanisering, flyktingar och andra aktuella trender.

5福彩票官网5福彩票官网ebbsida:

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码