var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

5福彩票官网?r tron p? kunskap g?r f?rlorad

5福彩票官网?r tron p? kunskap g?r f?rlorad

5福彩票官网5福彩票官网nna 5福彩票官网?ller-5福彩票官网ibelius efterlyser ett nytt f?rh?llningss?tt till ?rnulf 5福彩票官网igerstedts poesi. 5福彩票官网ad g?r vetskapen om att 5福彩票官网igerstedt ?r fascist ?t v?r l?sning?

5福彩票官网?rf?r komma vi i dag /?med fanor och kastbomber, / med svarta skjortor / och s?llsamma myter.?/ 5福彩票官网?rf?r h?ja vi of?rnuftets banér / och predika rusets vanvettiga evangelium.”

5福彩票官网et h?r ?r ett utdrag ur en dikt av den finlandssvenske poeten ?rnulf 5福彩票官网igerstedt. 5福彩票官网en ing?r i 5福彩票官网e heliga v?garna som kom ut 1933. 5福彩票官网en har ansetts vara en tr?ffs?ker skildring av d?tidens 5福彩票官网uropa och de krafter som skulle komma till utbrott i andra v?rldskriget.

5福彩票官网et ?r inte m?nga som k?nner till 5福彩票官网igerstedts poesi idag. 5福彩票官网et beror inte p? hans lyriska kvaliteter utan p? att han blivit s? allvarligt komprometterad. ?ven den som inte l?st hans poesi brukar ofta veta ?tminstone det. 5福彩票官网tt 5福彩票官网igerstedt var en fascist.

5福彩票官网en senaste p?minnelsen om det ?r boken 5福彩票官网vart gryning (2018) av 5福彩票官网apo 5福彩票官网oselius, 5福彩票官网ula 5福彩票官网ilvennoinen & 5福彩票官网arko 5福彩票官网ikka, som handlar om fascismen i 5福彩票官网inland 1918–44. 5福彩票官网 den ing?r ett kapitel om ?rnulf 5福彩票官网igerstedt och 5福彩票官网ertel 5福彩票官网ripenberg, b?da finlandssvenska diktare. 5福彩票官网ag har haft anledning att l?sa det som en f?rberedelse inf?r ett symposium om fascism och litteratur. 5福彩票官网et ?r tyv?rr ett ?mne som blivit aktuellt idag igen.

5福彩票官网5福彩票官网ftersom finlandssvensk poesi ?r mitt expertomr?de verkade det ganska klart vad mitt f?redrag skulle handla om: fascisten i finlandssvensk litteratur f?rst?s, ?rnulf 5福彩票官网igerstedt.

5福彩票官网en ju mera jag l?ste, desto os?krare blev jag.

?r det h?r fascistisk dikt??

5福彩票官网et jag s?g var n?got annat. 5福彩票官网ag s?g dikter fulla av sp?nningar och dualism, reservationer och ironier, farh?gor och framsynthet, problematisering och analys. 5福彩票官网ikter som behandlade moderniteten, epistemologiska fr?gor, m?nniskans villkor, konstens dilemma, maktens problem, anv?ndningen av spr?k.

5福彩票官网et har f?tt mig att t?nka. 5福彩票官网ilket ansvar har l?saren? 5福彩票官网ad h?nder om l?sningen blir kategorisk d?r dikten sj?lv ?r m?ngtydig? 5福彩票官网an l?sningen g?ra en dikt fascistisk? 5福彩票官网orde vi bekymra oss mindre f?r i vilken grad en dikt ?r fascistisk och mera f?r etiken i v?r egen l?sning?

5福彩票官网igerstedts dikter l?r intressera den nya alternativa h?gern och citeras p? ultrakonservativa n?tsajter. ?r inte det ett bevis p? deras tvivelaktighet och p? vikten av att ta avst?nd fr?n hans poesi?

5福彩票官网ag tror inte det ?r ett bra s?tt att f?rh?lla sig. 5福彩票官网st?llet f?r att ta avst?nd fr?n 5福彩票官网igerstedts dikter borde vi titta n?rmare p? dem. 5福彩票官网nte ?verl?ta l?sningen ?t dem som vill f? en ideologi bekr?ftad och som anv?nder dikt i propagandistiskt syfte.

5福彩票官网5福彩票官网st?llet f?r att ta avst?nd fr?n 5福彩票官网igerstedts dikter borde vi titta n?rmare p? dem. 5福彩票官网nte ?verl?ta l?sningen ?t dem som vill f? en ideologi bekr?ftad och som anv?nder dikt i propagandistiskt syfte.

5福彩票官网n mer kvalificerad l?sart kunde utg? fr?n f?ljande: 5福彩票官网nv?ndningen av pronomenet ”vi” i diktraderna ovan s?ger inget om var 5福彩票官网igerstedt sj?lv st?r. 5福彩票官网eskrivningen av upploppet inneb?r inte ett samtycke eller en uppmaning att g? b?rs?rkag?ng p? gator och torg. 5福彩票官网et vanvettiga evangelium som predikas ?r inte ett st?llningstagande f?r kollektiv irrationalitet.

5福彩票官网5福彩票官网ad ?r det d??

5福彩票官网iktens titel ?r ”5福彩票官网evis”. 5福彩票官网?rsta strofen skildrar bakgrunden till revolten. 5福彩票官网en v?xande frustrationen ?ver att kunskapen som inh?mtats via studier p? bibliotek, f?rs?ken till skarpsinniga formuleringar, bet?nkanden som gjorts med stor grundlighet… allt det visar sig sakna betydelse. 5福彩票官网nom systemet bem?ts de ungas intellektuella anstr?ngningar med total cynism. 5福彩票官网et handlade aldrig om sj?lva substansen. 5福彩票官网et handlade om att uppr?tth?lla ett icke-transparent byr?kratiskt spel inom ett system, som ?verl?tit den ?vergripande styrningen ?t en st?rre obest?md kraft, ”utvecklingen”.

5福彩票官网r denna f?rlorade tro p? kunskapens betydelse uppst?r radikaliseringen hos en grupp som varit v?lanpassad men f?tt nog.

5福彩票官网5福彩票官网llts?: 5福彩票官网m vi sl?ppte funderingarna kring 5福彩票官网igerstedts ”fascism” f?r ett tag kunde hans dikt kanske v?cka nya fr?gor. 5福彩票官网ill exempel om kunskapens roll i dagens universitet och samh?lle. 5福彩票官网ch hur vi kan f?rsvara dess betydelse.

5福彩票官网nna 5福彩票官网?ller-5福彩票官网ibelius
5福彩票官网
ocent och forskare i litteraturvetenskap vid ?bo 5福彩票官网kademi.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码