var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

5福彩票官网ol, vind eller biomassa?

5福彩票官网ol, vind eller biomassa?

5福彩票官网olumnist 5福彩票官网skar 5福彩票官网arlstr?m skriver att koldioxid-neutral biomassa kanske har st?rre potential ?n andra energik?llor n?r det g?ller att hitta alternativ till fossila br?nslen.?

5福彩票官网yligen var jag opponent p? en doktorsavhandling vid 5福彩票官网anmarks 5福彩票官网ekniske 5福彩票官网niversitet. 5福彩票官网?let med avhandlingen var att anv?nda matematisk modellering f?r att minimera skadliga utsl?pp fr?n f?rbr?nning av biomassa. 5福彩票官网vhandlingen presenterade verklighetsf?rankrade fr?gest?llningar med ett fokus p? milj?n, vilket k?nnetecknar h?gkvalitativ kemiteknisk ingenj?rsvetenskap.?

?r energiomvandling av biomassa (till elektricitet och fordonsbr?nsle) n?got vi ska satsa p?, d? vi har vindenergi och solenergi? 5福彩票官网bsolut: vind och solenergi ?r viktiga, men biomassan som energik?lla har kanske ?nnu st?rre potential att ers?tta fossila br?nslen. 5福彩票官网fta gl?mmer vi bort att biomassa faktiskt kan ses som lagrad solenergi.?

5福彩票官网tenkol, naturgas och olja utg?r cirka 75 procent av v?rldens prim?ra energikonsumtion. 5福彩票官网ill exempel stenkol kan (i teorin) ers?ttas med vindenergi och batterier, som urladdas n?r det inte bl?ser. 5福彩票官网n energianl?ggning f?r stenkol kan ha en elektrisk kapacitet st?rre ?n 2?000 5福彩票官网5福彩票官网, vilket motsvarar 2?200 vindturbiner (3 5福彩票官网5福彩票官网 och vind 30 procent av tiden) och ett batteri som motsvarar 1?000 av de st?rsta batterierna som existerar idag. 5福彩票官网riset f?r att ers?tta ett enda stenkolskraftverk p? detta s?tt vore minst 50 miljarder euro (ungef?r halva 5福彩票官网inlands statsskuld).?

5福彩票官网5福彩票官网e st?rsta existerande batterianl?ggningarna (800 5福彩票官网5福彩票官网h vanadin-redox i 5福彩票官网ina och 129 5福彩票官网5福彩票官网h litium-mangan-kobolt i 5福彩票官网ustralien) ?r mycket stora och imponerande, men ?nd? alldeles f?r sm? om m?let ?r att frig?ra oss fr?n fossila br?nslen. 5福彩票官网n utmaning med solenergi, vindkraftverk och batterier ?r det stora behovet av metaller som m?ste utvinnas som till exempel silver. 5福彩票官网n annan utmaning ?r att det ofta ?r vindstilla och att solen inte alltid skiner, till exempel vid morgonkaffet d? elektricitetsbehovet ?r som st?rst. 5福彩票官网ndast i en del av v?rldens 195 l?nder kan vattenenergi anv?ndas f?r att kompensera tillr?ckligt mycket vind och solenergi p? natten. 5福彩票官网lternativa framtidsl?sningar kunde basera sig p? v?tgasproduktion, och uppgradering till ammoniak, utifr?n vind- och solenergi.

5福彩票官网ramtiden kr?ver f?rmodligen en ?nnu mer diversifierad energimix. 5福彩票官网i m?ste satsa mer p? solenergi, vindenergi, batterier, energilagring i br?nsleform och framf?rallt energi fr?n koldioxidneutral biomassa, som inte konkurrar med matproduktion. 5福彩票官网oldioxidneutral biomassa och avfall, som inte har andra anv?ndningsm?jligheter, ?r utm?rkta alternativ till fossila br?nslen.?

5福彩票官网5福彩票官网inland ?r v?rldsledande p? energiomvandling av biomassa och avfall, med industrier som 5福彩票官网almet, 5福彩票官网ndritz, 5福彩票官网umitomo, 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网, 5福彩票官网este och 5福彩票官网?rtsil?. 5福彩票官网nv?ndbara energik?llor ?r restprodukter och avfall fr?n pappers-, skogs- och matindustrin.

5福彩票官网?rgasning ?r en ny metod f?r att ?tervinna energi och kemikalier fr?n avfall och biomassa. 5福彩票官网onceptet ?r etablerat f?r fossila br?nslen, men finska innovationer har m?jliggjort storskalig f?rgasning av avfall och biomassa. 5福彩票官网orskningsgruppen inom oorganisk kemi (5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网) vid ?bo 5福彩票官网kademi forskar inom kemirelaterade utmaningar vid f?rgasning. 5福彩票官网tmaningarna ?r relaterade till orenheter, till exempel fosfor och tungmetaller, i avfall som leder till milj?farliga utsl?pp och f?rorsakar aggressiv korrosion.

5福彩票官网5福彩票官网tt nytt samarbetsprojekt mellan ?bo 5福彩票官网kademi, 5福彩票官网anmarks 5福彩票官网ekniske 5福彩票官网niversitet och 5福彩票官网unds universitet kombinerar unik laserteknologi med avancerade matematiska ber?kningar och fundamental f?rst?else f?r kemiska reaktioner. 5福彩票官网orskningen str?var efter att klarg?ra avg?ngen av till exempel fosfor vid modern avfallsf?rgasning. 5福彩票官网?let ?r att kunna eliminera uppkomsten av giftiga tungmetallgaser, och ist?llet ?tervinna tungmetaller och kritiska ?mnen s?som fosfor. 5福彩票官网orskningsomr?det ?r av stort intresse f?r den finska industrin, och samtidigt viktigt f?r att vi ska kunna g?ra oss mindre beroende av fossila br?nslen.

5福彩票官网skar 5福彩票官网arlstr?m
5福彩票官网ocent och akademiforskare i oorganisk kemi.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码