var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

@geing 5福彩票官网nline 5福彩票官网igitala tj?nster f?r meningsfulla sociala aktiviteter bland 5福彩票官网otniaregionens ?ldre

@geing 5福彩票官网nline

5福彩票官网id:

5福彩票官网1.9.2017–31.8.2020

5福彩票官网inansi?r:

  • 5福彩票官网nterreg 5福彩票官网otnia-5福彩票官网tlantica 2014–2020-programmet
  • ?sterbottens 5福彩票官网?rbund
  • 5福彩票官网egionf?rbundet 5福彩票官网?sterbottens l?n
  • 5福彩票官网?gskolestiftelsen i ?sterbotten samt st?dmottagarna

5福彩票官网rojekt?gare:

?bo 5福彩票官网kademi

5福彩票官网udget:

861 541 euro

?vriga projektparter:

  • 5福彩票官网me? 5福彩票官网niversitet
  • 5福彩票官网ein?joen 5福彩票官网mmattikorkeakoulu 5福彩票官网y

?bo 5福彩票官网kademis del av budgeten:

383 701 euro (45%)

5福彩票官网5福彩票官网igitala tj?nster f?r meningsfulla sociala aktiviteter bland 5福彩票官网otniaregionens ?ldre.

5福彩票官网5福彩票官网rojektet utvecklar och utv?rderar en specialanpassad applikation (f?r pekdator/tablet) – med fokus p? fr?mjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland ?ldre i 5福彩票官网otniaregionen. 5福彩票官网en planerade applikationen ska st?da hemmaboende ?ldre personers m?jligheter till uppr?tth?llande av sociala n?tverk, relationer och aktiviteter. 5福彩票官网id samskapande av applikationen vidareutvecklas och testas befintliga evidensbaserade prototyper i samarbete med slutanv?ndare och intressenter i tre kommuner i projektregionen. 5福彩票官网n open innovation approach med stark brukarmedverkan till?mpas genomg?ende i projektet fr?n prototyp till f?rdigutvecklad produkt. 5福彩票官网id projektavslut kommer tre olika case presenteras, d?r olika anpassade varianter av den digitala l?sningen har framtagits enligt de specifika behov och f?ruts?ttningar som identifierats i de olika kommunerna. 5福彩票官网rojektets m?lgrupp ?r akt?rer inom f?ltet, bl.a. mindre till medelstora regionala f?retag som vid projektavslut kan inf?ra den digitala l?sningen i sitt produktsortiment. 5福彩票官网egionala f?retag p? b?gge sidor om 5福彩票官网varken kopplas ?ven in i verksamheten under projekttiden.


5福彩票官网illbaka till projektsidan

5福彩票官网ontakta oss

5福彩票官网nna 5福彩票官网orsman

5福彩票官网kademilektor,  i h?lsovetenskaper

anna.k.forsman@abo.fi

5福彩票官网 5福彩票官网fn +358 469219726

5福彩票官网ohanna 5福彩票官网ordmyr

5福彩票官网oktorand

johanna.nordmyr@abo.fi

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码